พัสดุ EMS การรับประกันของเสียหาย อัตราไม่เกินเท่าไร

การรับประกันพัสดุ ของเสียหาย ไปรษณีย์

สำหรับการขนส่งนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีความเสี่ยงในการขนส่งของเสียหาย ชำรุด หรือสูญหาย ซึ่งทางไปรษณีย์ก็มีการรับประกันตรงนี้ไว้ แต่อาจไม่ถึงกับราคาของสิ่งของ ซึ่งทางไปรษณีย์ได้มีการกำหนดราคาอัตราค่าเสียหายที่จะจ่ายให้กับลูกค้าไว้อยู่แล้ว ซึ่งการขนส่งในแต่ละประเภทให้ค่าประกันไม่เท่านั้น 
นอกจากนี้ลูกค้าที่ใช้บริการยังสามารถซื้อประกันเพิ่มได้จากที่ทางไปรษณีย์มีให้อยู่แล้ว เพื่อเพิ่มความอุ่นใจในพัสดุที่สำคัญและมีมูลค่า จากตารางข้างต้นเป็นการกำหนดอัตราของเงินประกัน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้โดยตรงที่ทำการไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

ความคิดเห็น