EMS บริการส่งพัสดุแบบด่วนพิเศษจากไปรษณีย์ไทย

พัสดุ EMS ด่วนพิเศษ

ไปรษณีย์ไทย บริการส่วนพัสดุแบบด่วนพิเศษ EMS พัสดุ เชื่อได้เลยว่าหลายท่านคงจะต้องเคยใช้บริการอย่างแน่นอน โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าในช่วงหลังนี้จะมีบริษัทขนส่งเอกชนเกิดขึ้นมาหลายรายก็ตาม แต่การขนส่งพัสดุโดยไปรษณีย์ไทยถือว่าเป็นศูนย์กลางหนึ่งเดียวในไทยที่อยู่มายาวนาน 

ความคิดเห็น